ایماگو در زیباترین چشم‌اندازش، یک تجربه است؛ تجربه‌ای برای رشد و یادگیری. تلاشی برای رسیدن به بهترین خودمان.

نوآوری برای ما اجرا کردنِ خلاق ایده‌های گَرد گرفته‌ای است که روزی کسی آن‌ها را اجرا کرده، نکرده، رَها گذاشته در بی‌امانی روزگار.

جلسه کتابخوانی ایماگو

زندگی نه به خواب، خانه و کار تقسیم می‌شود نه به دوئتِ سختی و لذت. همه زندگی ما در همه لحظات هم خانوادگی با ایماگو تَجمیعی است از لذت، آرامش، هیجان و شادی.

اره اندازی دفتر ایماگو

سینما، ادبیات و همه هُنرها راویان بهترین داستان‌های زندگی ما هستند. داستان ایماگو وام‌دار همه سِناریوها و ماجراهایی است که اهالی آن خوانده، شنیده و یا آن را زندگی کرده‌اند.

یک فنجان چای شاید برای بسیاری تنها یک نوشیدنی جذاب باشد اما در ایماگو روایتی است از همه جزئیاتِ داستان آن، از برگ سبزِ دست‌چیده تا قند نامتقارن شکسته‌ی پهلویش.