دلیار

دلیار یک تلاش متفاوت در امور کمک رسانی و خدمت رسانی به مناطق کمتر توسعه یافته است. بانیان این مجموعه سال‌هاست به منطقه سیستان و بلوچستان خدمت رسانی می‌کنند. دلیار تلاش می‌کند از طریق فروش کالا این خدمت رسانی را مستمر، پایدار و تقویت کند.