ماناپول

ماناپول یک پروژه بازاریابی محتوایی در حوزه تریدینگ و بازارهای مالی است اما با این تفاوت که به طور ویژه این حوزه را بدون تحلیل‌ها، داده‌ها و آمارهای تکنیکال دنبال می‌کند. ماناپول در واقع به سبک زندگی تریدرها می‌پردازد.

مشاهده وب‌سایت