مشهد چهره

مشهدچهره بازتاب دهنده و ثبت‌کننده هویت شهر مشهد و به هدف ایجاد حس تعلق مکانی در اهالی این شهر طراحی شده است. موسسه فرهنگی شهرآرا (وابسته به شهرداری مشهد) راهبر اصلی این پروژه است.

مشاهده وب‌سایت