وب‌سایت منصوره مشیریان

منصوره مشیریان از کوچ‌های موفق حوزه کوچینگ است. ایماگو علاوه بر تنظیم برنامه بازاریابی محتوایی خانم مشیریان، طراحی وب‌سایت ایشان را نیز بر عهده داشته است.

مشاهده وب‌سایت