ردای ایرانی

ردای ایرانی یکی از مجموعه‌های معتبر و قدیمی در حوزه طراحی و فروش لباس‌های ایرانی است. ایماگو علاوه بر طراحی هویت بصری و بسته‌بندی، طراحی اختصاصی وب‌سایت این برند را نیز انجام داده است.