زیماسالت

مجموعه سنگ نمک زیماسالت (با عنوان قبلی میراث ایران زمین) بزرگترین تولیدکننده و عرضه‌کننده آباژورهای سنگ نمک در ایران است. همکاری ما و زیماسالت سرگذشت یک رفاقت و همراهی 4 ساله است و بسیاری از فعالیت‌های تبلیغاتی این مجموعه توسط اهالی ایماگو به سرانجام رسیده است.

مشاهده وب‌سایت