استراتژی بازاریابی محتوایی و شبکه‌های اجتماعی

  • تحلیل وضعیت فعلی
  • بررسی SWOT (نقاط ضعف و قوت)
  • بررسی رقبا و نمونه‌های داخلی و خارجی
  • نقشه راه
  • تحلیل و تحقیقات بازار
  • تعیین پرسونای مشتری و مخاطب‌شناسی
  • آنالیز داده‌ها (وب‌سایت، شبکه‌های اجتماعی)
  • پیشنهاد و اجرای کمپین‌های محتوایی و تبلیغاتی
  • ایده‌پردازی خلاق