محمد باقرانی

برنامه نویس

محمد برنامه‌نویس خفن ایماگو است. هر کار سخت و نشدنی در حوزه برنامه‌نویسی، با وجود محمد شدنی است. اهالی ایماگو همیشه روی کمک‌های فنی محمد حساب می‌کنند. آرامش و لبخندی که معمولاً روی لبش می‌بینید همه کارها را آسان می‌کند. ریزبین است و پایه تمام ایده‌های نو و راه‌های نرفته.

عشق آشپزی

کمپینگ

فنی

عشق موزیک(پاپ راک)