شایان صاحبکار

کارشناس سئو

شایان کارشناس خفن سئو در ایماگو است. او در کارش جدی و منظم و موقع کار کردن بسیار ساکت است؛ آنقدر که به زحمت باور می‌کنید چقدر می‌تواند شوخ‌طبع باشد. شایان یک رابط کاربلد بین بچه‌های فنی ایماگو و تیم محتواست. اغراق نیست اگر بگوییم با وجود شایان ایماگو خیالش از حضور در صفحات اول گوگل راحت است. می‌گوید آشپزی را خیلی دوست دارد، اما اهالی ایماگو هنوز موفق نشده‌اند دستپختش را امتحان کنند. عاشق حیوانات است و گربه‌ای به نام مایا دارد. در انواع گیم و دارت و فعالیت‌هایی از این قبیل، حرفه‌ای است و حریف می‌طلبد. شایان برای اهالی ایماگو یک هم‌تیمی خلاق، خنده‌رو و خوش‌اخلاق است.